Nieuws

Rooster PAL-week 3 staat in Itslearning

16 april 2014 De eerste week na de Paasvakantie is een PAL-week. Die begint - in verband met Bevrijdingsdag op 5 mei - op dinsdag 6 mei en duurt tot en met vrijdag 9 mei. Het draaiboek voor die PAL-week (de derde van dit schooljaar) staat nu op It’slearning, in het vak PALweek 3.

Examenkandidaten: vanmiddag om 15.30 uur verplicht aanwezig op school

16 april 2014
Alle examenkandiaten (4T, 5H, 6V) worden vandaag, woensdag 16 april 2014, om 15.30 uur op school verwacht. Ze krijgen dan van hun mentor het schoolexamendossier uitgereikt. Daarin staan de cijfers waarmee je het centraal examen in gaat. Je moet voor de ontvangst van dat dossier ook tekenen - je aanwezigheid is dus verplicht. Waar je mentor vanmiddag te vinden is, kun je op school zien op lijsten. Wie het met een onderdeel van het schoolexamendossier niet eens is, kan tot donderdag 17 april, 12.00 uur, beroep aantekenen bij de afdelingsleider. Tevens krijg je vanmiddag je instructies voor het Centraal Examen.

Calandlyceum na tweede aanmeldingsronde vol voor 2014-2015

14 april 2014 Het Calandlyceum is na de tweede aanmeldingsronde vol voor het schooljaar 2014-2015. Om aan de grote vraag tegemoet te komen, is een extra klas (categorale havo) aangenomen. Er is voor de derde aanmeldingsronde nu dus ook geen plek meer.