Nieuws

  Technasiumscholen tekenen convenant met Hogeschool

  27 maart 2015
  De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en ongeveer 25 technasiumscholen in de regio Amsterdam tekenen op 2 april een convenant om samen te werken aan vernieuwend en inspirerend techniekonderwijs. Leerlingen van de bovenbouw van de technasia kunnen de komende jaren bij HvA docenten terecht met specialistische vragen over hun ‘meesterproef’. Ook kunnen ze gebruik maken van faciliteiten van de HvA. HvA Techniek heeft opleidingen die aansluiten bij het vak Onderzoek & Ontwerp, dat exclusief op het Technasium wordt gegeven. De afgelopen jaren zijn een aantal leerlingen van technasia al door HvA experts begeleid bij hun meesterproef (‘proeve van bekwaamheid’ in het eindexamenjaar). De afspraak die in het convenant wordt vastgelegd is dat deze begeleiding door de HvA de komende vier jaar voor veel meer leerlingen van aangesloten technasia beschikbaar is. In het kielzog hiervan krijgen leerlingen ook meer zicht op de beroepsmogelijkheden na een technische studie en komt er meer uitwisseling over onderwijs en onderzoek tussen docenten van de technasia en docenten van HvA Techniek.

  Eerste selectietraining voor WK futsal op dinsdag 7 april

  24 maart 2015 Het Calandlyceum gaat weer meedoen aan het WK futsal voor scholieren. De volgende editie wordt gehouden in 2016. LO-docenten Michael Rippens en Wesley Weeber willen het Calandlyceum serieus op dat WK gaan voorbereiden. Daarom vindt de eerste selectietraining op dinsdag 7 april, om 14.30 uur in de Calandhal (7e en 8e uur). Je hoeft je van tevoren niet te melden, gewoon opdagen in outfit en met zaalschoenen. Wie door de eerste selectietraining komt, mag op dinsdag 14 april terugkomen voor een tweede selectie. Kandidaten moeten voor- of in 1998 geboren zijn. LOOT- en CTO-leerlingen kunnen zich ook melden. In een later stadium zal getracht worden om ook een meidenteam voor het WK futsal voor scholen in 2016 samen te stellen.

  Donderdag snelschaaktoernooi voor leerlingen

  24 maart 2015 In het Technasiumlokaal op de eerste verdieping wordt donderdag het snelschaaktoernooi voor leerlingen gehouden. Welke leerling mag zich kampioen van het Calandlyceum noemen? Die strijd wordt tussen 10.00 en 12.00 uur beslist. Aanmelden kan via een mailtje naar wsuyderhoud@calandlyceum.nl.

Lees alle berichten...