Nieuws

  Oversteek bij trambaan lijn 1, Pieter Calandlaan, wordt aangepakt

  30 juni 2015
  De gemeente Amsterdam begint volgende week met de aanpak van het oversteekpunt bij de trambaan van lijn 1, voor de deur van het Calandlyceum. De oversteek is een gevaarlijk punt: vorig schooljaar was er een aanrijding met een leerling. Reden voor de gemeente Amsterdam om, in samenspraak met het stadsdeel Nieuw-West, een aantal maatregelen te treffen. Er komt een aparte fietsersoversteekplaats. Daarnaast zal de rijbaan van de Calandlaan ter hoogte van de oversteekplaats aan weerszijden iets worden verlegd. Dat moet zorgen voor meer opstelruimte voor fietsers en voetgangers. De verlegging van de rijbaan moet bovendien snelheidsremmend werken voor het verkeer. Dat verkeer krijgt bovendien te maken met nieuwe verkeersdrempels.
  Het werk gaat duren van maandag 6 juli tot en met vrijdag 17 juli, tussen 07.00 en 23.00 uur. De Calandlaan is dan tussen Hoekenes en Eliza van Calcarstraat afgesloten; verkeer wordt omgeleid. Tramlijn 1 blijft wel gewoon rijden. Parkeren op dit stukje van de Pieter Calandlaan zal in de betreffende periode ook niet mogelijk zijn.

  VWO presteert aanmerkelijk beter dan vorig jaar

  26 juni 2015 De resultaten van de herexamens zijn binnen, en het Calandlyceum heeft reden om trots te zijn. Het VWO presteerde veel beter dan vorig jaar, toen 68 % van de examenkandidaten slaagde. Dit keer steeg het aantal geslaagden VWO-kandidaten na het eerste tijdvak (85 %) zelfs naar 90 %, een vooruitgang van maar liefst 22 %. Bij het Technasium slaagde 100 %. Havo en vmbo presteerden vergelijkbaar met vorig jaar. Havo kwam na het tweede tijdvak zelfs op precies hetzelfde percentage uit: 89 % geslaagd. Bij het vmbo slaagde vorig jaar 91 %, dit jaar 90 %. Alle geslaagden uiteraard van harte gefeliciteerd! De diplomauitreikingen zijn dinsdag 30 juni (19.30 uur: havo) en woensdag 1 juli (15.00 uur: vwo, 19.30 uur: vmbo).

  Maandag schoolboeken inleveren

  26 juni 2015 Voor de zekerheid nog maar even onder de aandacht gebracht: maandag, 29 juni, kunnen alle leerlingen hun schoolboeken inleveren bij de firma Van Dijk, in de schoolzaal. Dat inleveren gebeurt volgens een strak schema: het schema staat rechts op de homepage van calandlyceum.nl.
  Leerlingen die voor het vak Engels beschikken over Engelse boeken Easy en Young Blackbirds wordt vriendelijk verzocht deze boeken ook in te leveren, en ze niet zelf te houden. Er komt hiervoor maandag een aparte bak in de schoolzaal te staan. Een extra mogelijkheid voor inleveren van deze Engelse boeken is het moment waarop de leerlingen hun rapport bij de mentor ophalen.

Lees alle berichten...