Caland Alumni

Het Calandlyceum prijst zich gelukkig met een grote schare oud-leerlingen die zich na jaren nog steeds sterk met de school verbonden voelen. In het voorjaar van 2013 heeft een kern van die oud-leerlingen het initiatief genomen om die verwantschap om te zetten in daden. Eén daarvan was de organisatie van een reünie op zaterdag 8 juni 2013. (Foto’s daarvan zijn nog terug te vinden op de Facebookpagina van het Calandlyceum.)

De volgende webpagina’s geven een breder beeld van de activiteiten van de Caland Alumni.

Bericht 23 juni 2015:

Caland Alumni gebruikt LinkedIn om netwerk op te bouwen

Caland Alumni is op LinkedIn een groep begonnen voor oud-leerlingen, leraren en oud-leraren van het Calandlyceum en de Osdorper School Gemeenschap (OSG). De naam van de groep luidt officieel: Alumni Calandlyceum Amsterdam. ‘We willen echt zoveel mogelijk mensen aansporen om lid te worden van die groep’, vertelt Fadie Hanna van Caland Alumni. ‘Op die manier kunnen we een groot netwerk opbouwen van mensen die zich – ook nadat ze afscheid hebben genomen van de school – nog steeds verwant voelen met het Calandlyceum of de OSG.’

Het idee is om de LinkedIn-groep te gaan gebruiken als een platform, waarop oud-Calanders en oud-OSG’ers elkaar eenvoudig kunnen vinden. Dat kan uit sociaal oogpunt zijn, maar ook een functionele bedoeling hebben: oud-leerlingen en (oud-)leraren beschikken inmiddels weer over competenties en netwerken die voor anderen van nut kunnen zijn. ‘Alumni Calandlyceum Amsterdam moet een logische plek worden om elkaar te zoeken en te vinden’, aldus Fadie. ‘Hoe groter de groep, des te beter.’

Oud-leerlingen (en leraren/oud-leraren) worden dan ook van harte aangemoedigd om dit bericht op hun eigen Facebook-tijdlijn te delen, in de hoop dat het LinkedIn-netwerk van oud-Calanders/oud-OSG’ers zo snel mogelijk zal groeien. Je kunt de QR-code bij dit bericht scannen om rechtstreeks op de betreffende LinkedIn-pagina te belanden.

Bij de diplomauitreikingen van volgende week zullen de examenkandidaten, die nu afscheid van school gaan nemen, ook opgeroepen worden om zich aan te melden. ‘Op die manier kan iedereen toch met andere oud-Calanders in contact komen of blijven’, aldus directeur Jan-Mattijs Heinemeijer. ‘Een prima initiatief – ik ben meteen lid geworden.’