Over Caland Alumni

A community is a group of people who have come together, and they work and they live to try and improve the standard of living and quality of life – and I don’t mean money.
William Baldwin

Visie

Verbondenheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn drie kernwaarden van waaruit Caland Alumni werkt. De verbondenheid komt door het gedeelde schoolverleden. De tomeloze inzet van het Calandlyceum voor haar leerlingen heeft gezorgd voor een continu gevoel van betrokkenheid bij het Calandlyceum. Dit heeft de leerlingen van toen doen uitgroeien tot professionals die zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van Calandleerlingen.

Missie

Caland Alumni is een groep van oud-Calanders die zich succesvol heeft ontwikkeld tot (Young) Professional. Het Calandlyceum, de docenten in het bijzonder, hebben aan deze ontwikkeling een wezenlijke bijdrage geleverd. Als blijk van dank voelt de groep Caland Alumni zich geroepen om betekenisvol verbonden te blijven aan het Calandlyceum. Deze betekenisvolle verbondenheid vertaalt zich naar het delen van kennis, vaardigheden, attitudes en ervaringen met Calandleerlingen.

Doel

Door gastdocentschap, rolmodeling en coaching wordt gewerkt aan kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor Calandleerlingen om zich succesvol te kunnen ontplooien.

Interview