Contact met school

Wilt u contact leggen met het Calandlyceum? In het overzicht hieronder kunt u vinden wie u in dat geval – bij voorkeur per mail – kunt benaderen.

Ziekmelding, verzuim en verlof

Contact met vakdocent (huiswerk, toetsen, cijfers)

  • mail: voorletterachternaam@calandlyceum.nl, bijv. pdekroon@calandlyceum.nl. (Neem in de c.c. ook de afdelingsleider mee.)

Contact met mentor (evt. als vervolg op contact met vakdocent)

  • mail:¬†voorletterachternaam@calandlyceum.nl, bijv. pdekroon@calandlyceum.nl. (Neem in de c.c. ook de afdelingsleider mee.)

Contact met afdelingsleider

Contact over zorg

Huiswerkklas

Aanmelding leerlingen

Topsport Talentschool, LOOT & CTO

Daltononderwijs

SOM, wachtwoorden, aanvragen inlogcodes, landingspagina

Roosters

Ouderraad Calandlyceum

Ouderbijdrage

Website, Facebook, communicatie

Kartteam Calandlyceum

Personeelszaken & vacatures

Stichting Progresso (bestuur, werkgever)