Cultuurprofielschool

Het Calandlyceum is een van de drie cultuurprofielscholen in Amsterdam. Met kunst en cultuur – een belangrijke pijler in ons onderwijs – proberen wij verbindingen te leggen tussen de leerlingen onderling, tussen leerlingen en onze medewerkers, en tussen de school en de omgeving.

Met onze cultuureducatie willen wij leerlingen de kans geven om te ontdekken wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. Leerlingen krijgen de mogelijkheid hun eigen talenten te ontwikkelen. Het leren omgaan met elkaar en het leren kennen van het perspectief van de ander levert een bijdrage aan een succesvolle schoolcarrière en helpt leerlingen zich te ontwikkelen als zelfstandige, expressieve, kritische denkers.

  • CKV en de expressievakken

In leerjaar 1, 2 en 3 krijgen de leerlingen tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Tekenen en Handvaardigheid zijn bovendien examenvak op alle niveaus. In de bovenbouw volgen alle leerlingen het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming). Bij CKV maken de leerlingen kennis met diverse kunstuitingen door er zelf mee aan de slag te gaan. Ook bekijken ze voorstellingen en/of tentoonstellingen van professionele kunstenaars.

  • Kunst- en cultuurklassen

In leerjaar 1,2 en 3 (havo) zijn speciale kunst- en cultuurklassen geformeerd met een cultuurgericht programma waarin extra beeldend, muziek en drama gegeven wordt. Bovendien krijgen deze klassen dans, filosofie en CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming).

  • Culturele projecten/activiteiten

In alle leerjaren worden culturele en kunstzinnige activiteiten (of projecten) georganiseerd. Uitgangspunten hiervoor zijn: kennismaking met diverse kunstvormen, ontwikkeling van vaardigheden ten gunste van de persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen en aanbieden van vakoverstijgende projecten.

  • Schoolbrede (podium)evenementen en talenturen

Verspreid over het schooljaar zijn er schoolbrede podiumevenementen waar leerlingen en docenten aan mee kunnen doen of die ze kunnen bezoeken. Ook kunnen leerlingen meedoen aan talenturen voor beeldend, muziek, dans en brugklas- en schoolbreedtoneel. Het Schoolbreed Toneel werkt sinds voorjaar 2014 samen met Toneelgroep Amsterdam, mede mogelijk gemaakt door Rabobank Amsterdam. Onder regie van TA-regisseuse Ilon Lodewijks kwam de voorstelling ‘Hamlet’ tot stand.

De expressievakken, eindexamenexposities, de kunst- en cultuurklassen en culturele evenementen zorgen ervoor dat de school dagelijks een waarneembare kunst- en cultuursfeer ademt.