Daltononderwijs

Het Calandlyceum heeft per 1 maart 2016 de status van Daltonschool aangevraagd bij de Nederlandse Dalton Vereniging. De school streeft ernaar om in het schooljaar 2017-2018 te beginnen met Daltononderwijs voor de brugklassen en het daarna uit te rollen in de rest van de school.

Daltononderwijs is gericht op een krachtige ontwikkeling van de leerling. Daarbij wordt gekeken naar vijf kernwaarden:

  • verantwoordelijkheid: Dit is jouw school
  • zelfstandigheid: Vind je eigen weg
  • samenwerking: Je bent niet alleen
  • reflectie: Ben ik goed bezig?
  • effectiviteit: Hoe kan het nog beter?

20161006_mr_26365In de praktijk zullen leerlingen steeds zelfstandiger aan de slag gaan met lesstof. Hoe ze dat doen, en met wie, kan per les of leraar verschillen. Bij Daltononderwijs past ook dat leraren verschillende lesvormen inzetten om de les boeiend te maken en op verschillende niveaus te kunnen werken. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen prestaties en wordt daarbij geholpen door de leraar, die vooral een coachende rol heeft.

Op deze pagina meer informatie over Daltononderwijs en artikelen die over Daltononderwijs op het Calandlyceum zijn verschenen op de Facebookpagina van school.

Artikelen over Daltononderwijs op het Calandlyceum: