Leerlijn topsport

Het Calandlyceum biedt onderwijs op maat voor topsportleerlingen van de eerste tot en met de zesde klas.

Hoe ziet die leerlijn voor jonge topsporters er dan uit?

Leerjaar 1 

  • 1LOOT. Brugklas voor leerlingen met LOOT-status. Gecombineerd vmbo-t, havo en vwo. Mogelijkheid tot differentiatie in leerniveau per vak. Komend schooljaar onder meer gevuld met de volgende sporten: voetbal, basketball, turnen, tennis, snowboarden en judo.

Leerjaar 2 

  • 2LOOT. Klas voor leerlingen met LOOT-status. Gecombineerd vmbo-t-, havo en vwo. Mogelijkheid tot differentiatie in leerniveau per vak.

Leerjaar 3 

  • VMBO-bovenbouw LOOT. Nieuwe klas, waarin derde- én vierdejaars vmbo t-leerlingen met LOOT-status zitten. Mogelijkheid tot differentiatie in leertempo. Indien een leerling daar al aan toe is, kan bijvoorbeeld in de derde al voor een vak examen worden gedaan. Verplicht vak: LO2.
  • 3HV LOOT. Hierin zitten alle 3HV-leerlingen met LOOT-status.

Leerjaren 4, 5 & 6 

  • CTO-klas. Voor leerlingen uit 4/5 havo en 4/5/6 vwo. Vertegenwoordigde CTO-sporten, in ieder geval: voetbal (dames), basketball (dames), zwemmen (dames, heren) en rugby (dames). Er komen mogelijk onder de CTO-vlag nog andere sporters bij. Artikel over de CTO-klas (Topsport Amsterdam, oktober 2016).
  • LOOT-leerlingen 4/5 havo maken in 2016-2017 (nog) onderdeel uit van reguliere klassen.

Noot: 

  • Leerlingen in de LOOT- en CTO-klassen volgen vaklessen van 10.30-14.15 uur. Van 9.20-10.10 en 14.35-15.20 zijn er (flexibele) studielessen op school. In combinatie met de mogelijkheid om op laptop/notebook te werken, biedt dit rooster de mogelijkheid om voorafgaand en na afloop van de vaklessen (extra) te trainen.
  • Leerlingen zijn zoveel mogelijk zelfsturend, ze worden zelfsturend met betrekking tot hun leerproces.
  • Vakdocenten fungeren als coaches/trainers, die klaar staan voor hulpvragen van leerlingen.
  • Het vak LO en Topsport Talent Attitude wordt aangeboden in 1, 2 en 3 LOOT om fysieke ontwikkeling en de mentale ontwikkeling te stimuleren.