Hoe werkt de aanmelding?

Januari/februari 2017

 • Open dagen VO-scholen Amsterdam.

Februari 2017

 • Leerlingen groep 8 stellen voorkeurslijst op.

Maandag 27 februari t/m vrijdag 10 maart 2017

 • Aanmeldingsformulier mèt voorkeurslijst inleveren bij de school die op nummer 1 staat.

Maart 2017

 1. Alle aangemelde leerlingen die in Amsterdam naar een VO-school willen krijgen een lotnummer.
 2. Leerlingen worden in volgorde van lotnummer geplaatst.
 3. Is het lotnummer van een leerling aan de beurt, dan wordt er gekeken of de school die bovenaan de voorkeurslijst plek heft.
 4. Is die school al vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar de derde voorkeur, etc.
 5. Is een leerling geplaatst, dan gaat de computer door met het volgende lotnummer. Zo worden alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer geplaatst op de school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Woensdag 5 april 2017

 • Centrale loting & matching. Verzending welkomstbrieven.

Vrijdag 7 & maandag 10 april 2017

 • Afronding centrale loting & matching. Als een leerling niet geplaatst is (bijvoorbeeld vanwege een (te) korte voorkeurslijst), krijgt de leerling de kans om zich opnieuw aan te melden voor scholen die nog plek hebben, middels een nieuwe voorkeurslijst. Extra voorlichting door VO-scholen met beschikbare plekken.

Maandag 10 t/m vrijdag 21 april 2017

 • Centrale eindtoets groep 8.

Maandag 15 t/m vrijdag 19 mei 2017

 • Als een leerling met een bijgesteld advies ook een hoger onderwijsniveau wil volgen, kan de ouder in gesprek gaan met de VO-school van plaatsing over de vraag of het mogelijk is dat de leerling op een hoger onderwijsniveau ingedeeld kan worden. Kan dit niet, dan kan de leerling worden aangemeld bij een nieuwe VO-school met beschikbare plek.

Dinsdag 20 en woensdag 21 juni

 • VO-scholen Amsterdam houden kennismakingsmiddagen voor geplaatste leerlingen.

Voor meer informatie