Hoogbegaafdheid

5b9dad46f7-wordle%20kenmerken%20HBNiet alle leerlingen zijn hetzelfde. Een bijzondere groep wordt gevormd door hoogbegaafde leerlingen, die meestal een IQ van 130 of hoger hebben. Het Calandlyceum probeert die groep steeds meer maatwerk te bieden.

Hoogbegaafde leerlingen hebben in veel gevallen weinig moeite met (het niveau van) de lesstof. De kunst is om ze intellectueel uit te dagen. In de praktijk gebeurt dat door ze extra uitdagingen te bieden, in de vorm van aanvullende, prikkelende lesstof of de mogelijkheid om bepaalde lesstof versneld af te werken. Zo blijft er weer tijd over voor nieuwe uitdagingen. Het Technasium blijkt daarbij – door de projectmatige vorm van werken en de stimulans van verschillende competenties – vaak een intrigerende springplank. Om ze te helpen bij hun ontwikkeling/voortgang krijgen ze onder andere ook les in ‘leren leren’.

Het Calandlyceum heeft de afgelopen jaren steeds meer ervaring opgedaan met hoogbegaafde leerlingen. Er is nu een aparte begeleider voor deze leerlingen en daarnaast is er veel contact over hun lesprogramma’s tussen ouders/verzorgers, afdelingsleiding en zorgco√∂rdinatoren/decanen.

Voor meer informatie over wat het Calandlyceum kan betekenen voor uw hoogbegaafde kind(eren) kunt u contact opnemen met:

  • Tony Janson, afdelingsleider vwo onderbouw: tjanson@calandlyceum.nl, tel. 020-6675353

Nuttige weblinks: