Matchingsysteem

De gemeente Amsterdam en de scholen in de stad hebben in de zogeheten Kernprocedure samen afspraken gemaakt over de aanmelding van leerlingen groep 8 bij het voortgezet onderwijs. Daarvoor werkt een matchingsysteem.

De gemeente Amsterdam heeft een aparte website, waarop meer informatie te vinden is over de nieuwe kernprocedure en de gewijzigde aanmelding:

Een verklarend filmpje van de gemeente Amsterdam over de werking van het matchingsysteem:

Tijdpad matchingprocedure Amsterdam 2017-2018: