Ouderbijdrage

Het voortgezet onderwijs in Nederland, door de overheid bekostigd, is gratis. het Calandlyceum vraagt ouders/verzorgers een bijdrage voor extra activiteiten, bijvoorbeeld voor excursies, werkweken, PAL-weken (activiteiten) en bijzonder lesmateriaal. Dit doen we door middel van de ouderbijdrage.

Als ouders/verzorgers de bijdrage niet betalen heeft dat geen gevolgen voor de inschrijving of het volgen van de lessen. Een leerling kan echter niet meedoen aan activiteiten die bekostigd worden uit de ouderbijdragen als de ouders/verzorgers niet hebben betaald. (Wilt u als ouders/verzorgers de ouderbijdrage wel betalen, maar kan het niet? Neem dan contact op met de afdelingsleider van uw zoon of dochter.)

Voor het schooljaar 2017-2018 wordt € 135 in rekening gebracht als ouderbijdrage. Ouders/verzorgers hebben daarover een mail van de financiële administratie ontvangen.
Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u mailen naar: schoolkosten@calandlyceum.nl.

Extra bijdragen profielklassen (naast de ouderbijdrage)

Voor de bekostiging van de speciale programma’s van de profielklassen vragen wij € 150 extra, naast de ouderbijdrage. Dit geldt voor sportklassen, kunstklassen en Technasium. Gymnasiumleerlingen kunnen vanaf het tweede leerjaar via school sparen voor hun Rome-reis in het vijfde leerjaar. Voor dit cursusjaar is het jaarlijkse extra bedrag (naast de ouderbijdrage): € 125. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de school.

Extra bijdragen TopsportTalentschool (naast de ouderbijdrage)

TopsportTalentleerlingen krijgen extra begeleiding van een LOOT coördinator. Deze begeleiding kan inhoudelijk verschillen. Hierdoor ontstaat onderstaand verschil in de ouderbijdragen, naast de reguliere ouderbijdrage:

  • intensieve begeleiding Topsport Talentleerlingen: € 225 (exclusief 60 euro ouderbijdrage).