Missie & Visie

Het Calandlyceum is een moderne school in een moderne tijd. Wat telt, is de toekomst. Daarom hechten we aan kwalitatief goed onderwijs. Dat onderwijs is een dagelijks samenspel tussen leerlingen en leraren, een samenspel dat drijft op wederzijds respect en ambitie.

20150212_05388Leren op het Calandlyceum is meer dan roosters volgen: ieder lesuur is bedoeld als een stap vooruit. ‘Ontdek wat jij kunt bereiken’ is ons credo, want we zien graag dat iedereen zijn of haar talenten ontwikkelt. Soms zijn dat bestaande talenten, soms boor je op school een nieuw talent in jezelf aan. Om die talenten te ontdekken, bieden we – binnen en buiten de school – een breed scala van lessen, clinics en andere activiteiten aan.

Het Calandlyceum biedt sinds jaren hoogstaand onderwijs voor vmbo-t, havo en atheneum (inclusief technasium en gymnasium). Op alle niveaus geldt dat het diploma een doel is, maar ook een bruggenhoofd naar een vervolgopleiding en een goede basis voor een plek in de maatschappij.

Leraren geven in principe alleen les op vmbo-, havo- of vwo-niveau. Daardoor groeit de onderlinge band en wordt de weg naar het diploma op het Calandlyceum gevoelsmatig door leerlingen en personeel sàmen afgelegd. Zo wordt de school ook een beetje ‘een tweede thuis’, een omgeving waarin eenieder zich veilig kan voelen en zich gestimuleerd weet.

Het Calandlyceum is Daltonschool in oprichting. Het streven is om in 2020 de officiële Daltonstatus te hebben.

Missie & visie zijn vertaald naar het schoolplan 2016-2020 (pdf).