VMBO-T

VMBO-T is de meest theoretische variant van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De ‘t’ staat voor ‘theoretische leerweg’: je krijgt theorievakken aangeboden. Als je wilt kun je met een vmbo-advies ook kiezen voor een profiel: kunstklas of sportklas.

20150212_05546Naast de basisvakken zijn er PAL-weken waarin je bijvoorbeeld kennismaakt met dans, toneel, film, architectuur en beeldende kunst. Ook werk je dan aan vakoverstijgende projecten werkt. In de derde klas doe je een interessetest die je helpt om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding. Verder onderneem je ook diverse activiteiten die je helpen bij je keuze. Zo zijn er ondernemers-, sollicitatie- en communicatietrainingen.

In de bovenbouw krijg je, naast de gewone lessen om je VMBO-T diploma te halen, speciale lessen. Daarmee helpen we je om de vervolgopleiding te kiezen die bij jou past. Dat gebeurt vooral tijdens de PAL-weken. In het eindexamenjaar heb je een werkweek in het buitenland. Alle extra activiteiten helpen je om je diploma te halen.

Met een vmbo-diploma kun je verschillende kanten op. Je kunt bijvoorbeeld een beroep gaan leren op het ROC, waar je uiteindelijk een mbo-diploma kunt halen. Of je stroomt door naar 4 havo. Het Calandlyceum heeft ook een vmbo t/havo-brugklas voor leerlingen die al tegen havo-niveau aanzitten. Of je daarvoor in aanmerking komt, hangt af van je CITO-score en je werkhouding. Ook bespreken we dat met je meester of juf van groep 8.