Organisatie

Het Calandlyceum is een openbare school voor vmbo-t, havo en vwo in Amsterdam Nieuw-West. De school heeft een gebouw (2004) aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam Nieuw-West. De school telt ongeveer 1900 leerlingen.

De dagelijkse leiding is in handen van een directie, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De aansturing van de afdelingen vmbo-t, havo en vwo berust voor iedere kolom bij afdelingsleiders voor onder- en bovenbouw. Elke afdeling kent ook decanen/zorgcoördinatoren, die er vooral voor zorgen dat leerlingen op school goed kunnen werken en hulp krijgen als dat gewenst of nodig is – bijvoorbeeld via de huiswerkklas.

Sinds het begin van schooljaar 2012-2013 zijn er ook leerlingmentoren, leerlingen uit de bovenbouw die met name voor nieuwe brugklassers als praatpaal en vraagbaak fungeren.

De ouders zijn vertegenwoordigd in de ouderraad, die iedere zes weken vergadert. De ouderraad werkt aan het opzetten van klankbordgroepen.

Het Calandlyceum en zusterschool Caland 2 vallen onder het bestuur van de stichting Progresso (website)