Decanaat/Zorg

De decanen en zorgcoördinatoren zijn er voor de leerlingen. Ze helpen bij vragen over studie- en loopbaankeuze en bieden op individuele basis hulp of zorg als dat nodig blijkt of gewenst is.

VMBO-T:

HAVO:

VWO: