Ouderraad

De Ouderraad (OR) zet zich in voor een optimaal contact tussen ouders en school. Het belangrijkste doel is dat de kinderen goed kunnen leren en zich ontwikkelen, in een veilige omgeving.

Met de schoolleiding bespreekt de Ouderraad zes keer per jaar wat daarbij nodig is. De Ouderraad doet in dat kader voorstellen voor verbetering van leer-en leefklimaat. Ook geeft zij aan hoe ontwikkelingen die door school zijn ingezet, bij de leerling en zijn thuisbasis uitpakken. De Ouderraad functioneert dus als (kritisch) klankbord, maar kan de directie ook ongevraagd van ideeën of suggesties voorzien. De raad heeft geen officiële zeggenschap, maar wel invloed. Bovendien heeft zij met vier zetels een brede afvaardiging in de Medezeggenschapsraad, die het beleid van de school toetst.

Daarnaast speelt de Ouderraad nog verschillende andere rollen:

 • organisatie thema-avonden voor (alle) ouders
 • sponsor van het jaarboek en eindexamenfoto’s voor eindexamenkandidaten
 • toezicht op het gebruik van- en voorstellen doen voor besteding van het schoolgeld

Ouders kunnen de vergaderingen van de Ouderraad altijd bijwonen. De vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor alle ouders. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u daarvoor het contactformulier op deze site gebruiken.

De ouderraad bestaat momenteel uit:

 • F. Muller, voorzitter
 • mw. F. Klein Bog
 • mw. R. Weijermans
 • mw L. Gezik
 • R. Bakx
 • C. Yigit
 • mw. M. Hoek
 • R. Alla
 • mw. A. Kharmich
 • S. Daia