WON-school

Het Calandlyceum is in het schooljaar 2012-2013 toegetreden tot de WON Akademie. De WON Akademie streeft ernaar om voor vwo-leerlingen de sprong naar het wetenschappelijk (universitair) onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.

Leerlingen van WON-scholen krijgen daarom al tijdens hun VWO-opleiding middels ‘wetenschapsoriëntatie’ een gedegen, basale wetenschappelijke vorming. Ze doen reeds kennis en vaardigheden op die in de volle breedte van de wetenschap (alfa, bèta en gamma) later van pas zullen. De leerlingen ontwikkelen op die manier vroegtijdig de juiste, wetenschappelijke werkhouding.

Het Calandlyceum is de enige Amsterdamse VO-school die bij de WON Akademie is aangesloten.