Zorg en begeleiding

Het Calandlyceum heeft oog, tijd en aandacht voor leerlingen die hulp nodig hebben of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarvoor is er lokaal 334 op de derde verdieping, een plek waar geprobeerd wordt zorg en begeleiding zoveel mogelijk op maat te leveren.

Het Calandlyceum biedt hulp bij dyslexie of dyscalculie. Daarnaast is er aandacht voor hoogbegaafdheid.

Vier dagen per week is er een (gratis) huiswerkklas voor leerlingen die het prettig vinden om – onder begeleiding – in een rustige omgeving huiswerk te maken.

Het Calandlyceum is erg attent op pesten en treedt daar hard tegenop. Doet zich een geval van pesten voor, dan kunnen betrokken leerlingen hun verhaal vertellen aan de mentor, waarna een ‘herstelgesprek’ volgt waarbij de pestende- en gepeste leerling vertellen wat het pesten met ze heeft gedaan. Daarna worden afspraken gemaakt over hoe het verder moet, afspraken die ook met betrokken ouders worden gedeeld.

Caland helpt (2017-2018)